Loading... Please wait...

Privacy Police

GEGEVENSBESCHERMING (AVG) of GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Het doel van de GDPR is een betere bescherming te verlenen aan de natuurlijke personen, bij de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

BioBron respecteert de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beschermt de privacy van zijn internet bezoekers.

Beheerder: Jan Declercq - mob. 0494 441752 - mail: biobron@gmail.com

Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens d.m.v. cookies of op een andere wijze. Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling of het aanbieden van productinformatie, zij worden niet aan derden overgemaakt.

Hiernavolgende gegevens worden verwerkt:

Contactgegevens (naam, post- en e-mailadres, telefoonnummer)

Financiële gegevens (rekeningnummer)

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren, uw gegevens te verwijderen uit ons bestand, of zich te verzetten tegen het gebruik voor productaanbiedingen. Dit doet u dit via een e-mail aan biobron@gmail.com. De opgevraagde persoonsgegevens ontvangt u binnen de 30 dagen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00  /  Fax +32 (0)2 274 48 35  /  E-mail: commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.Recent Updates

Newsletter


Connect with us Facebook Instagram